TUT LẤY AVATAR TÀI KHOẢN FACEBOOK BẬT KHIÊN BY TRẦN HÀ 2019

  TUT LẤY AVATAR TÀI KHOẢN FACEBOOK BẬT KHIÊN


  - Bước 1: Vào trang cá nhân của người mà bạn cần lấy ảnh đại diện, sao chép toàn bộ liên kết của trang cá nhân đó
  - Bước 2: Vào findmyidfb.com và dán liên kết bạn vừa sao chép ở bước 1 vào và nhấn Find numberic ID, sao đó copy ID có dạng 10000 hoặc 1000
  - Bước 3: Thay 'id-cua-nick-can-lay' ở http://graph.fb.me/id-cua-nick-can-lay/picture?type=large&width=500 bằng liên kết ở bước 2
  - Bước 4: Sau đó ấn chuột phải và lưu hình ảnh
  - Done TUT <3 !?

  Hình ảnh có liên quan
  Nội dung chính